Borriana anuncia la creació de un reglament que regularà el correcte funcionament de penyes, disc mòbils i batukadas

Compartir

L’Ajuntament de Burriana ha publicat una sèrie d’informació relativa als festejos, a més de la convocatòria per a penyes i grups, disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament, que té per objectiu establir un control de les mateixes i de les activitats que vulguen organitzar.

Respecte a la informació d’interés sobre les festes, l’Ajuntament ha establit una normativa per a l’horari dels locals, els menjars, sopars i ‘porrats’, els espectacles i disc mòbils, les xarangues i batukadas i els castells inflables o atraccions.

Horaris dels locals

Les nits del diumenge 3, dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6 de setembre es desconnectarà la música a la 1.30 hores, iniciant-se el desallotjament, i el local haurà d’estar completament tancat a les 2.00 hores.
Les nits del divendres 1, dissabte 2, dijous 7, divendres 8 i dissabte 9 de setembre, per partseua, es desconnectarà la música a les 3.30 hores, iniciant-se el desallotjament. El local o reunió haurà d’estar completament tancat a les 4.00 hores.

Menjars, sopars i ‘porrats’

Respecte als tradicionals menjars al carrer, l’Ajuntament publica en el bàndol que “no podrantraure’s a la via públicataules, cadires ni un altretipusd’elements o instal•lacions, fins a les 12 hores per alsmenjars o les 20 hores per alssopars.

A més, la recollida de les taules, cadires o de qualsevol altre element o instal•lació es farà a les 17 hores després dels menjars i a les 1 de la matinada després dels sopars.
D’altra banda, “la via pública corresponent a la façana del local de la penya o l’espai de la mateixa en la qual s’haja celebrat el menjar, sopar o “porrat”hauran de deixar-se en perfectes condicions de neteja abans del tancament”.

Així mateix, es recorda que no s’autoritzarà el servei de begudes al carrer fora de l’horari de menjars i sopars o “porrats” i, en cap cas, la venda. Tampoc està autoritzat l’encesa de foc amb llenya per a la realització de menjars o sopars en la via pública.

Espectacles i disc mòbils

Si es pretén realitzar algun espectacle musical, ball o similar (com a disc mòbil) per les penyes o altres col•lectius en la via pública, els horaris seran els següents:

Les nits del diumenge 3, dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6 de setembre es desconnectarà la música a la 1.30 hores, iniciant-se el desallotjament. El local haurà d’estar completament tancat a les 2.00 hores.

D’altra banda, les nits del divendres 1, dissabte 2, dijous 7, divendres 8 i dissabte 9 de setembre, es desconnectarà la música a les 3.30 hores, iniciant-se el desallotjament i hauràd’estar completament tancat a les 4.00 hores.

Xarangues y batucades

En relacióamb les xarangues, batucades i altresactes de característiques similars en la via pública, s’estableixen els següents horaris:

Nits del diumenge 3, dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6 de setembre: fins a la 01.30
Nits del divendres 1, dissabte 2, dijous 7, divendres 8 i dissabte 9 de setembre: fins a les 3.00 hores.
A més, es recorda que la realització d’aquestes activitats en la via pública no podrà dificultar o obstruir la circulació.

Castells inflables o atraccions

Si es pretén instal•lar o muntarcastells inflables o similars en la via pública per les penyes i grupsd’amics i amigues, elshorarisd’ocupació de la via públicaseranelssegüents:
Migdia: fins a les 12.00 hores del migdia, no es podrà traure cap element o instal•lació. Haurà d’estarrecollit a les 17.30 h.

Vesprades: fins a les 21.00 hores de la vesprada, no es podrà traure cap element o instal•lació. Haurà de ser convenientment recollit a les 00.00 hores.

Noticias Relacionadas